Bilweb Auctions exportvillkor, för exportförsäljning

Villkor vid försäljning till utländska köpare. Reglerna gäller både för privatpersoner och företag inom Europeiska Unionen (EU), såväl som utanför EU.

  1. Moms: Privatpersoner och företag (inom och utanför EU) köper samlarfordon och övriga varor på Bilweb Auctions auktionssajt för bruttopris inklusive svensk (icke avlyftbar) moms. (Med detta menas att momsen på samlarfordon inte är avlyftbar, då äldre fordon och övrigt i princip alltid innehavts av privatpersoner.)
  2. När du är inloggad och bjuder framgår det att momsen inte är avlyftbar. Det står angivet: Moms: Nej (= inte avlyftbar). (Står det istället; Moms: Ja ( = levande moms), = avlyftbar för företag inom och utom EU.
  3. Alla köpare kommer vid leverans/hämtning på auktionsplatsen att erhålla ”Köpekontrakt/Kvitto” i original och svenska registreringshandlingar, (”Registreringsbevis”), i original, för dennes registrering av fordonets i nya hemlandet.
  4. Utländska köpare (eller deras ombud) måste uppvisa pass eller körkort för id-koll vid hämtningen. Transortombud eller annat ombud måste även uppvisa fullmakt från köparen som visar att de företräder honom). Dessa underlag kommer att fotograferas av Bilweb Auctions representant eller ombud, vid hämtningen.
  5. Utländska köpare (eller deras ombud med fullmakt) måste underteckna köpeavtal/kvitto med avtal om leveransgodkännande i samband med hämtningen.
  6. 6. Registreringsskyltar skall avtagas i samband med att fordonet hämtas av utländsk köpare. Är skyltarna ej avtagna vid hämtningen skall köparen skicka dem till Bilweb Auctions (se adress nedan) inom 10 dagar efter hämtning, (detta för att Bilweb Auctions skall kunna avregistrera fordonet i Sverige). Ej returnerade skyltar kommer att beläggas med en särskild avgift till utländsk köpare.
  7. Utländska köpare skall också efter hemkomst skicka fraktsedel eller registreringsanmälan från sitt hemland, via post, eller e-mail till Bilweb Auctions ab. Detta skall ske när fordonet transporterats till köparens hemland, eller anmälts för registrering i dennes eller annat land. Detta för att Bilweb Auctions skall kunna avregistrera bilen i Sverige. För ej översända underlag (enligt ovan) kommer att debiteras en särskild avgift till utländsk köpare.
  8. OBS! Alla fordon och övrigt säljs i befintligt och av köparen besiktigat och godkänt skick, vid leveranstillfället. Reklamationer som görs efter att varan lämnat auktionsplatsen kommer inte att accepteras utifrån dessa villkor. Om en utländsk köpare hämtar sina varor med hjälp av ett ombud eller en transportör kså ommer denna att behöva kontrollera och godkänna varan utifrån den fullmakt som köparen lämnar till transportören och Bilweb Auctions ab. Fullmaktshavaren kommer då att behöva underteckna ”köpeavtal/kvitto” och leverans godkännade för köparen, före lastning,(dvs. innan varan lämnar auktionsorten).
  9. Förtydligande beträffande EU-regler om ångerrätt vid köp av privatperson, på distans. Bilweb Auctions affärsmodell accepterar i sina villkor inte försäljningar och köp på distans till privatpersoner. Av denna anledning måste köparen själv eller genom ett ombud med fullmakt, (exempelvis en transportör) underteckna ”köpeavtal/kvitto” på auktionsplatsen i samband med hämtning/leverans. Detta innebär att köp på distans ej föreligger då köpeavtal med leveransgodkännande ingåtts lokalt på plats och sålunda ej på distans.
  10. Fordon och övriga varor skall hämtas inom 14 dagar efter avslutad auktion om inte annat överenskommits. Efter förenad hämtning äger Bilweb Auctions rätt att debitera ”försenad-hämtning-avgift” eller garagehyra enligt gällande prislista.

Tack för visat intresse, du kommer nu få nyheter och information om kommande auktioner.

STÄNG