EXPORTVILLKOR FÖR KÖPARE UTANFÖR SVERIGE

Försäljning till privat köpare utanför Sverige, inom EU:

 • Köparen utanför Sverige men inom EU betalar alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Köparen betalar alltid fullt auktionspris inklusive svensk moms på objekten.
 • För att kunna avregistrera fordon från svenska bilregistret önskar vi att köparen deponerar 6 000 SEK för de registrerade objekt, för oregistrerade objekt betalas ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Bilweb Auctions om att godset lämnat landet (t. ex speditörskvitto / fraktsedel / dokument stämplat av tullen). Bevisning skall vara Bilweb Auctions tillhanda senast 15 dagar efter köpeavtalets datum.
 • Köparen skall ange IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, för att Bilweb Auctions skall kunna återbetala depositionen.
 • Vid leveranstillfället skall köparen / ombud / kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass (denna handling önskar vi kopiera)
 • Om köparen använder sig av ombud / kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Bilweb Auctions:s anläggningar på annat fordon / släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Köparen kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar på vägverkets hemsida (detta tar cirka 14 dagar). Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen / ombud / kurir vid leveranstillfället. Fordonet får enligt Svensk lag inte transporteras för egen maskin.
 • OBS! Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

Försäljning till företag inom EU med giltigt VAT-nummer

 • Köparen erlägger alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Köparen måste uppge giltigt VAT-nummer som kontrolleras via: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=en
 • Om VAT-nummer är godkänt så erlägger köparen ingen svensk moms, momsfrågan flyttas till det egna landet. Vid avhämtningsköp måste dock momsen deponeras till dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
 • Förutom köpeskillingen skall på registrerande fordon en deposition (motsvarande svensk moms) erläggas med 25 procent på köpesumman dock aldrig under 6 000 SEK.
 • Deposition skall på oregistrerade objekt erläggas med 25 procent på köpesumman.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Bilweb Auctions om att godset lämnat landet. Bevisning skall vara Bilweb Auctions tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Om inte objektet innehåller avlyftbar moms skall alltid 6 000 SEK deponeras för i bilregistret registrerade objekt och 2 000 SEK på icke registrerade.
 • Köparen skall ange IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, för att Bilweb Auctions skall kunna återbetala depositionen.
 • Vid leveranstillfället skall köparen / ombud / kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Kopior på företagspapper samt VAT-registrering skall uppvisas där det skall framgå vem som äger rätt att teckna företaget.
 • Om köparen använder sig av ombud vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Bilweb Auctions:s försäljningsställen på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Köparen kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar på vägverkets hemsida (detta tar cirka 14 dagar). Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/ombud vid leveranstillfället. Fordonet får enligt svensk lag inte transporteras för egen maskin.
 • Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

Försäljning inom EU till företag utan giltigt VAT-nummer:

 • Köparen betalar alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Köparen betalar alltid svensk moms på objekten.
 • Deposition om 6 000 SEK betalas för i bilregistret registrerade objekt, för oregistrerade objekt betalas ingen deposition.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Bilweb Auctions om att godset lämnat landet. Bevisning skall vara B A tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Köparen skall ange IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, för att Bilweb Auctions skall kunna återbetala depositionen.
 • Vid leveranstillfället skall köparen/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling, exempelvis körkort eller pass.
 • Om köparen använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Bilweb Auctions:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Köparen kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar på vägverkets hemsida (detta tar cirka 14 dagar). Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/kurir vid leveranstillfället. Fordonet får enligt Svensk lag inte transporteras för egen maskin.
 • Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

Export utanför EU samt till Åland:

 • Köparen erlägger alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
 • Vid avhämtningsköp måste dock belopp motsvarande momsen deponeras till dess att bevisning inkommit om att godset lämnat landet.
 • Deposition skall erläggas på registrerade fordon med 25 procent på köpesumman dock aldrig under 6 000 SEK.
 • Deposition skall erläggas på oregistrerade objekt med 25 procent på köpesumman.
 • Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till Bilweb Auctions om att godset lämnat landet. Bevisning skall vara Bilweb Auctions tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
 • Om det inte finns avlyftbar moms på objektet deponeras alltid 6 000 SEK på registrerade objekt och 2 000 SEK på icke registrerade.
 • Köparen skall ange IBAN kontonummer, SWIFT-adress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, för att Bilweb Auctions skall kunna återbetala depositionen.
 • Vid leveranstillfället skall köparen/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
 • Kopior på företagspapper samt VAT-registrering skall uppvisas där det skall framgå vem som äger rätt att teckna företaget.
 • Om köparen använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.
 • För fordon: Svenska registreringsskyltar monteras av vilket innebär att fordonet måste transporteras från Bilweb Auctions:s anläggningar på annat fordon/släp eller förses med tillfälliga registreringsskyltar. Köparen kan ansöka om sådana tillfälliga registreringsskyltar på vägverkets hemsida (detta tar cirka 14 dagar). Fordonets handlingar samt svenskt registreringsbevis utlämnas till köparen/kurir vid leveranstillfället. Fordonet får enligt Svensk lag inte transporteras för egen maskin.
 • Hämtas objektet med speditörsgaranti eller liknande från fraktbolag så behöver inte deposition erläggas.

Tack för visat intresse, du kommer nu få nyheter och information om kommande auktioner.

STÄNG