Köpa bil

Bilweb Auctions AB är en marknadsplats specialiserad på försäljning av veteran-, entusiast-, och sportbilar. Vår ambition är att hanteringen ska vara så enkel, tydlig och effektiv som möjligt.

Viktigt för ett lyckat köp av bil på auktion är att du noggrant läst igenom och bedömt beskrivningen och bildmaterialet rörande fordonet, innan du påbörjar din budgivning. Bilarna är professionellt testade och beskrivna men du måste själv utifrån egna kvalitetskrav och erfarenheter bedöma fordonet och vad du tycker det är värt.

Bilarna säljs i befintligt skick utan garantier. Därför är det viktigt att du som köpare kommer till auktionsplatsen / förvaringsplatsen och tittar noga och godkänner bilen innan hämtning / leverans. När du ropat in en bil vill vi att du deponerar köpesumman på vårt klientmedelskonto. När du tittat på bilen på plats har du rätt att avstå köpet och få tillbaka inropsavgiften och depositionen om bilen inte motsvarar beskrivningen. Själva köpet genomförs alltså först efter att du besiktigat bilen på plats. Auktionsprocessen ger dig bara en rättighet att köpa auktionsobjektet om du vinner en auktion och reservationspris är uppnått. På auktionsplatsen bestämmer du dig om du vill utnyttja denna rättighet och tecknar härefter bindande köpeavtal.

Du kan dessutom komma på visning innan auktionen avslutas. Alla försäljningsobjekt finns tillgängliga för visning och inspektion i god tid innan avslut på angiven visningsplats.

Registrering, budgivning, nedräkning

För att kunna bjuda krävs det att du registrerar dig som användare och fyller i personuppgifter enligt formuläret. All budgivning sker öppet på webbplatsen, men som budgivare är du anonym och lägger bud med ett auktionskundnummer som du får efter du har registrerat dig.

Efter godkänd registrering kan du börja bjuda. Du kan också lämna inropsuppdrag via mejl.

På alla objekt finns ett datum och klockslag angivet då nedräkning påbörjas. Detta är den tidpunkt då auktionen går in i avslutsfas. Nedräkning pågår under minst två minuter. Om ytterligare bud läggs under denna tid (sista 70 sekunderna), förlängs nedräkningstiden återigen till 70 sekunder. Auktionen avslutas när inga nya bud inkommit under nedräkningsperioden. (Med detta menar vi att budgivningen har varit avstannad under 70 sekunder). Auktionsslutet är alltså rörligt och pågår till dess att budgivningen avstannat.

Försäljning till utländska medborgare och företag inom EU

Vid försäljning till privatpersoner och företag i våra grannländer inom EU gäller särskilda regler som vi kallar exportregler. Läs mer om exportregler

Visning

Visning av auktionsobjektet erbjuds till registrerade auktionskunder. Se öppettider och visningsplats på respektive auktionsobjekt.

Reservationspris

Många försäljningsobjekt har en värdering (bedömt värde) och ett minimipris som vi kallar för reservationspris. Reservationspriset skall vara en relativt låg värdering av bedömt värde och är till för att ge, de säljare som önskar detta, en trygghet att objektet inte säljs till vilket pris som helst.

På sajten framgår under bud om reservationspriset är uppnått eller ej. När det är uppnått står det ”reservationspris uppnått: ”JA”. När det står på detta sätt kan du vara säker på att du får köpa auktionsobjektet om du vinner auktionen. Avslutas auktionen utan att reservationspriset är uppnått sker en förhandling mellan säljare och högsta budgivare efter auktionen. I de flesta fall kommer man överens och försäljning kommer till stånd.

När reservationspris är uppnått är du som vinnande budgivare skyldig att fullfölja köpet och betala inropsavgift. När du tittat på bilen på plats har du rätt att avstå köpet och få tillbaka inropsavgiften om bilen inte motsvarar beskrivningen.

Är du högsta budgivare utan att reservationspriset är uppnått är du inte bunden av ditt bud utan kan välja att avstå utan tillkommande kostnader.

Inropsavgift

Har du vunnit en auktion tillkommer en inropsavgift (köparavgift) om reservationspris är uppnått. Inropsavgiften framgår på sajten under respektive auktionsobjekt under ”bud”.

Är du högsta budgivare, utan att reservationspriset är uppnått, sker en förhandling efter auktionen. Kommer affär till stånd tillkommer inropsavgiften. Träffas inte överenskommelse av köp efter förhandling, (när reservationspris inte är uppnått) blir det inga avgifter för vinnande budgivare.

Betalning av inropsavgift och köpesumma

En kund som vinner budgivningen ska inom 24 timmar betala inropsavgiften för köpt auktionsobjekt i enlighet med det belopp som anges på Webbplatsen och i det mail som skickas ut efter avslutad auktion. Objektspriset skall betalas (deponeras) inom 5 arbetsdagar, dock skall alltid betalning vara Bilweb Auctions tillhanda innan hämtning.

Köparen skall efter betalning själv eller genom ombud på plats besiktiga och godkänna auktionsobjektet. När du besiktigat och godkänt auktionsobjektet på plats slutförs affären och köpeavtal tecknas. Om du vid leveranstillfället anser att objektet inte motsvarar beskrivningen har du rätt att avstå köpet och få tillbaka inropsavgift och köpesumma.

Moms

All budgivning och alla avgifter anges inklusive moms. Auktionsobjekt som innehåller avlyftbar moms för vissa näringsidkare är markerade i fältet ”Avlyftbar moms” med moms JA respektive moms NEJ. För privatpersoner är detta har denna information ingen betydelse.

Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt försäljningsobjekt är avlyftbar i dennes verksamhet. Inropsavgiften innehåller moms som är avlyftbar i alla näringsidkares verksamheter.

Särskilda regler beträffande moms gäller för utländska kunder vid export. Läs mer om exportvillkor

Hämtning / Leverans

Efter att du deponerat köpesumman för auktionsobjektet skall du komma och besiktiga, godkänna och hämta auktionsobjektet. För varje auktionsobjekt finns särskilda hämtningstider (öppettider).

Hämtningstider och lagerort framgår av vinstmejlet som du får när du vunnit en auktion. Normalt skall hämtning ske inom 5-10 dagar efter auktionsdagen om inte annat överenskommes. Köpare får själva ombesörja transporter via ombud eller hämta själva. Ett tips är använda vår samarbetspartner Eurotransport som erbjuder säkra och prisvärda transporter. Ansvaret för auktionsobjektet övergår i samband med hämtningen. Därför är det viktigt att du tecknar försäkring senast i samband med leveranstilfället. Hämtar du genom ombud eller transportör är det viktigt att denne har en fullmakt ifrån dig att besiktiga och godkänna auktionsobjektet (underteckna ett leveransgodkännande och köpeavtal).

Allmänna villkor

Vi har samlat information om alla delar i vår försäljningsverksamhet i våra auktionsvillkor. Vi rekommenderar dig att läsa igenom dessa innan du köper något på våra auktioner. (När du registrerat dig för att bjuda på en auktion måste du godkänna auktionsvillkoren innan du kan logga in).

Tack för visat intresse, du kommer nu få nyheter och information om kommande auktioner.

STÄNG