SÄLJA FORDON

Bilweb Auctions AB är en marknadsplats specialiserad på svensk och internationell försäljning av samlarbilar, veteranbilar, entusiastbilar, hobbybilar och sportbilar. Vår ambition är att försäljningsprocessen och hanteringen ska vara så enkel, tydlig och effektiv som möjligt. Avgörande för en lyckad försäljning är en professionell presentation av fordonet till en stor marknad. Fotografier av hög kvalitét, utförlig beskrivning på både svenska och engelska, marknadsanpassad värdering och exporthantering är viktiga delar för att uppnå marknadsmässigt bästa resultat. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig, hur det går till att värdera ditt fordon och hur du säljer genom Bilweb Auctions.

INTRESSEANMÄLAN

Du kan anmäla intresse genom att fylla i vårt formulär och ge oss information om din bil. Våra experter gör då en kostnadsfri värdering av bilen och återkommer till dig med information om hur vi går vidare när värderingen är klar. Intresseanmälan är kostnadsfri och inte bindande.

Till intresseanmälan

Om du har fler bilar, är samlare eller representerar ett museum eller dödsbo, kontakta oss enligt nedan:

Johan Ålander, Värderingssamordnare
E-post: johan@bilwebauctions.se
Telefon: +46(0)705-80 91 17

Michael Luft, Ansvarig för museum, samlare och dödsbon
E-post michael@bilwebauctions.se
Telefon: +46(0)708-20 21 13

Kundsupport
E-post: info@bilwebauctions.se
Telefon: +46(0)31-93 33 31

Auktionsmarknadsplatsen är främst avsedd för följande kategorier:

  • Fordonen bör vara äldre än 25 år och ha ett samlarvärde
  • Normalt ägts av inlämnaren en längre tid

VÄRDERING

Utifrån bilder och information om skick, standard och bilens funktion gör vi en preliminär värdering av din bil. Om våra specialisters bedömningar ligger i linje med dina förväntningar på försäljningsvärde (och reservationspris) och du godkänt Bilweb Auctions försäljningsvillkor så bokas fordonet in till kommande auktioner. Därefter kommer vi överens om lämplig tid och plats för leverans eller hämtning av fordonet.

GODKÄNNANDE AV RESERVATIONSPRIS OCH AUKTION

  1. När bilen testats och gåtts igenom mer omfattade kan i vissa fall reservationspriset behöva justeras, om fordonet avviker från förväntat skick och standard. Reservationspriset skall godkännas av inlämnaren
  2. Bilen läggs ut senast två veckor före auktionsdatum. Under budgivningstiden marknadsförs den internationellt och i Sverige. Visning organiseras och vi svarar på frågor med mera.
  3. Auktionen avslutas. Vi avslutar försäljningen med vinnande budgivare om reservationspris är uppnått. Är det inte uppnått sker en förhandling efter auktionen. De flesta fordon säljs.

BETALNING OCH REDOVISNING

Efter auktionsavslut kontaktas köparen och tid för leverans och betalning av fordonet avtalas. Till köpare erbjuder vi finansiering. Efter det att köparen besiktat, godkänt och betalat bilen görs en avräkning och pengarna förs över till ditt konto. Om objektet är kreditbelånat kommer försäljningsersättningen efter avdragen provision att utbetalas till den bank/det finansbolag som har säkerhet i fordonet med det belopp som motsvarar aktuell restskuld inklusive ränta. Resterande belopp utbetalas till det bankkonto som du angivit.

Villkor

  • Säljaren betalar 1875 SEK Inkl moms i uppläggningsavgift och vid försäljning 12,5% inkl moms av erhållet försäljningspris i provision (dock lägst 4900 SEK inkl moms).
Tilläggstjänster efter överenskommelse
  • Värdehöjande service, besiktning hos Bilprovningen, rekonditionering, reparation av småfel och skador. Hämtning och transporttjänster

Tack för visat intresse, du kommer nu få nyheter och information om kommande auktioner.

STÄNG